Moim zdaniem

Kontenery socjalne a gospodarka mieszkaniowa Mysłowic

Kontenery socjalne a gospodarka mieszkaniowa Mysłowic

Zgodnie z Zarządzeniem nr 127/17 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 21 marca 2017r.  powołany został Zespół ds. ustalenia lokalizacji lokali socjalnych modułowych w mieście Mysłowice. Jak na razie plany postawienia takowych w naszym mieście komentowane są głównie w dyskusjach na portalach społecznościowych. Zastanówmy się, z jakich powodów mogą być szansą dla mysłowickiej gospodarki mieszkaniowej.

stat4u